تعداد بازدیدکنندگان

۳ نفر
۱۶,۳۷۵,۴۰۲ نفر
۵,۴۰۵ نفر
۱۳,۸۵۷ نفر
۱۶ شهریور ۱۴۰۰
۲۴,۱۶۴ نفر

اطلاعات مربوط به کاربر

3.236.16.13
Other
USA
تاریختعداد کاربرانتعداد صفحات مشاهده شده
۰۶/۲۸ ۲   کاربر ۲   صفحه
۰۶/۲۷ ۱   کاربر ۳   صفحه
۰۶/۲۶ ۱   کاربر ۱   صفحه
۰۶/۲۵ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۶/۲۴ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۶/۲۳ ۲۲   کاربر ۲۲   صفحه
۰۶/۲۲ ۱   کاربر ۱   صفحه
۰۶/۲۱ ۲   کاربر ۲   صفحه
۰۶/۲۰ ۱   کاربر ۱   صفحه
۰۶/۱۹ ۱۰   کاربر ۱۲   صفحه
۰۶/۱۸ ۱۲   کاربر ۱۲   صفحه
۰۶/۱۷ ۴   کاربر ۴   صفحه
۰۶/۱۶ ۳   کاربر ۴   صفحه
۰۶/۱۵ ۱   کاربر ۲   صفحه
۰۶/۱۴ ۴   کاربر ۵   صفحه
۰۶/۱۳ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۶/۱۲ ۱   کاربر ۱   صفحه
۰۶/۱۱ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۶/۱۰ ۴   کاربر ۷   صفحه
۰۶/۰۹ ۱   کاربر ۱   صفحه
۰۶/۰۸ ۴   کاربر ۴   صفحه
۰۶/۰۷ ۱   کاربر ۱   صفحه
۰۶/۰۶ ۱   کاربر ۴   صفحه
۰۶/۰۵ ۱   کاربر ۱   صفحه
۰۶/۰۴ ۴   کاربر ۱۱   صفحه
۰۶/۰۳ ۱   کاربر ۱   صفحه
۰۶/۰۲ ۲   کاربر ۲   صفحه
۰۶/۰۱ ۱   کاربر ۳   صفحه
۰۵/۳۱ ۲   کاربر ۳   صفحه
۰۵/۳۰ ۲   کاربر ۲   صفحه
ساعتتعداد بازدیددرصد بازدید

ساعت ۰ تا ۱
۲۲۲ ۵ %

ساعت ۱ تا ۲
۱۳۹ ۳ %

ساعت ۲ تا ۳
۱۵۶ ۴ %

ساعت ۳ تا ۴
۱۳۷ ۳ %

ساعت ۴ تا ۵
۱۲۰ ۳ %

ساعت ۵ تا ۶
۱۴۵ ۳ %

ساعت ۶ تا ۷
۱۱۳ ۳ %

ساعت ۷ تا ۸
۱۴۴ ۳ %

ساعت ۸ تا ۹
۱۵۲ ۴ %

ساعت ۹ تا ۱۰
۱۴۴ ۳ %

ساعت ۱۰ تا ۱۱
۲۱۳ ۵ %

ساعت ۱۱ تا ۱۲
۱۹۱ ۴ %

ساعت ۱۲ تا ۱۳
۲۰۰ ۵ %

ساعت ۱۳ تا ۱۴
۱۹۸ ۵ %

ساعت ۱۴ تا ۱۵
۱۹۰ ۴ %

ساعت ۱۵ تا ۱۶
۲۱۳ ۵ %

ساعت ۱۶ تا ۱۷
۲۷۰ ۶ %

ساعت ۱۷ تا ۱۸
۱۷۶ ۴ %

ساعت ۱۸ تا ۱۹
۱۲۷ ۳ %

ساعت ۱۹ تا ۲۰
۱۵۴ ۴ %

ساعت ۲۰ تا ۲۱
۲۴۴ ۶ %

ساعت ۲۱ تا ۲۲
۲۱۳ ۵ %

ساعت ۲۲ تا ۲۳
۲۱۸ ۵ %

ساعت ۲۳ تا ۲۴
۲۰۴ ۵ %
نام کشورتعداد بازدیددرصد بازدید
SWE
SWE
۶,۹۰۸,۷۱۷ ۴۳ %
IRN
IRN
۴,۰۱۲,۷۵۶ ۲۵ %
ZZZ
ZZZ
۱,۳۱۰,۹۴۲ ۸ %
USA
USA
۱,۱۲۴,۴۰۷ ۷ %
ROM
ROM
۸۴۷,۶۳۱ ۵ %
DEU
DEU
۶۷۸,۴۳۴ ۴ %
CHN
CHN
۲۲۸,۳۱۷ ۱ %
GBR
GBR
۲۰۳,۳۰۵ ۱ %
RUS
RUS
۱۷۲,۴۱۷ ۱ %
JPN
JPN
۱۶۴,۳۳۵ ۱ %
TUR
TUR
۷۴,۳۰۲ ۰ %
UKR
UKR
۶۴,۴۴۹ ۰ %
DNK
DNK
۶۴,۲۷۲ ۰ %
FRA
FRA
۶۳,۲۲۷ ۰ %
SEN
SEN
۵۴,۳۸۵ ۰ %
CAN
CAN
۴۴,۵۳۵ ۰ %
NLD
NLD
۳۲,۴۲۲ ۰ %
POL
POL
۲۸,۸۰۴ ۰ %
AUS
AUS
۲۶,۳۷۶ ۰ %
MYS
MYS
۱۶,۹۱۳ ۰ %
نام مرورگرتعداد بازدیددرصد بازدید
Chrome
Chrome
۲,۰۸۱ ۵۹ %
Firefox
Firefox
۵۰۱ ۱۴ %
Other
Other
۴۶۱ ۱۳ %
Mozilla
Mozilla
۱۷۵ ۵ %
Safari
Safari
۱۴۷ ۴ %
Edge
Edge
۵۱ ۱ %
IE 9.0
IE 9.0
۳۴ ۱ %
IE 11.0
IE 11.0
۲۵ ۱ %
IE 7.0
IE 7.0
۱۷ ۰ %
IE 10.0
IE 10.0
۱۵ ۰ %
IE 6.0
IE 6.0
۸ ۰ %
IE 8.0
IE 8.0
۴ ۰ %
Opera
Opera
۴ ۰ %
سیستم عاملتعداد بازدیددرصد بازدید
Windows 7 ۸۹۵ ۲۹ %
Other ۶۱۸ ۲۰ %
Windows 10 ۵۴۵ ۱۸ %
Linux ۵۳۹ ۱۸ %
Windows 8 ۳۲۷ ۱۱ %
XP ۵۶ ۲ %
iOS ۴۹ ۲ %
Vista ۱۵ ۰ %
Windows 2003 ۱۳ ۰ %
Android ۶ ۰ %
FreeBSD ۰ ۰ %
Windows Mobile ۰ ۰ %
WebOS ۰ ۰ %
کلمات جستجو شده 
مهندسی پزشکی بیوالکتریک کرمانشاه ۲
ارشد فیزیک پزشکی ۱
علوم تحقیقات کرمانشاه ارشد مهندسی پزشکی ۱
ارشد مهندسی پزشکی دانشگاه کرمانشاه ۱
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه مقطع علوم پایه ۱
ارشد علوم پزشکی کرمانشاه ۱
ثبت نام کارشناسی ارشد دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ۱
مهندسی پزشکی وزارت بهداشت ۱
گروه فیزیک پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ۱
فیزیک پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ۱
دکتری فیزیک پزشکی دانشگاه کرمانشاه ۱