تعداد بازدیدکنندگان

۲۴ نفر
۴,۵۱۱ نفر
۰ نفر
۵ نفر
۷ اسفند ۱۳۹۵
۶۶ نفر
تاریختعداد کاربرانتعداد صفحات مشاهده شده
۰۶/۳۱ ۴۴   کاربر ۶۸   صفحه
۰۶/۳۰ ۲,۱۲۹   کاربر ۳,۴۹۵   صفحه
۰۶/۲۹ ۲,۷۸۸   کاربر ۴,۶۸۶   صفحه
۰۶/۲۸ ۳,۱۳۱   کاربر ۵,۲۷۶   صفحه
۰۶/۲۷ ۳,۲۲۷   کاربر ۵,۵۷۸   صفحه
۰۶/۲۶ ۳,۴۵۳   کاربر ۶,۵۷۶   صفحه
۰۶/۲۵ ۳,۸۹۶   کاربر ۷,۵۴۳   صفحه
۰۶/۲۴ ۱,۵۳۴   کاربر ۲,۵۰۹   صفحه
۰۶/۲۳ ۱,۸۶۵   کاربر ۲,۹۲۱   صفحه
۰۶/۲۲ ۲,۷۴۷   کاربر ۴,۸۲۰   صفحه
۰۶/۲۱ ۲,۴۹۳   کاربر ۴,۷۶۲   صفحه
۰۶/۲۰ ۲,۶۲۴   کاربر ۴,۵۰۴   صفحه
۰۶/۱۹ ۲,۶۵۶   کاربر ۴,۴۳۴   صفحه
۰۶/۱۸ ۱,۲۹۵   کاربر ۲,۰۰۳   صفحه
۰۶/۱۷ ۱,۲۶۱   کاربر ۲,۰۹۰   صفحه
۰۶/۱۶ ۲,۱۱۶   کاربر ۳,۴۹۸   صفحه
۰۶/۱۵ ۳,۳۰۷   کاربر ۵,۶۵۸   صفحه
۰۶/۱۴ ۲,۶۰۳   کاربر ۴,۱۱۳   صفحه
۰۶/۱۳ ۳,۲۳۴   کاربر ۴,۹۲۲   صفحه
۰۶/۱۲ ۲,۷۴۱   کاربر ۴,۰۰۴   صفحه
۰۶/۱۱ ۲,۹۷۴   کاربر ۴,۴۳۴   صفحه
۰۶/۱۰ ۱,۳۵۷   کاربر ۱,۹۵۴   صفحه
۰۶/۰۹ ۲,۱۹۲   کاربر ۳,۳۵۹   صفحه
۰۶/۰۸ ۱۰,۷۷۱   کاربر ۱۲,۱۰۰   صفحه
۰۶/۰۷ ۲۸,۴۶۹   کاربر ۳۰,۱۱۰   صفحه
۰۶/۰۶ ۴,۰۵۷   کاربر ۶,۵۸۳   صفحه
۰۶/۰۵ ۴,۰۱۵   کاربر ۶,۰۷۷   صفحه
۰۶/۰۴ ۳,۹۶۴   کاربر ۶,۳۱۹   صفحه
۰۶/۰۳ ۴,۹۰۹   کاربر ۵,۷۱۴   صفحه
۰۶/۰۲ ۱,۴۶۸   کاربر ۲,۲۶۸   صفحه
ساعتتعداد بازدیددرصد بازدید

ساعت ۰ تا ۱
۳۱۱ ۴ %

ساعت ۱ تا ۲
۲۲۵ ۳ %

ساعت ۲ تا ۳
۴۲۶ ۶ %

ساعت ۳ تا ۴
۹۹۴ ۱۳ %

ساعت ۴ تا ۵
۱۲۳ ۲ %

ساعت ۵ تا ۶
۷۵ ۱ %

ساعت ۶ تا ۷
۹۶ ۱ %

ساعت ۷ تا ۸
۱۴۸ ۲ %

ساعت ۸ تا ۹
۲۲۴ ۳ %

ساعت ۹ تا ۱۰
۲۵۷ ۳ %

ساعت ۱۰ تا ۱۱
۳۴۹ ۵ %

ساعت ۱۱ تا ۱۲
۳۸۶ ۵ %

ساعت ۱۲ تا ۱۳
۳۹۲ ۵ %

ساعت ۱۳ تا ۱۴
۳۴۷ ۵ %

ساعت ۱۴ تا ۱۵
۳۳۸ ۴ %

ساعت ۱۵ تا ۱۶
۲۸۷ ۴ %

ساعت ۱۶ تا ۱۷
۳۰۴ ۴ %

ساعت ۱۷ تا ۱۸
۲۷۶ ۴ %

ساعت ۱۸ تا ۱۹
۲۸۹ ۴ %

ساعت ۱۹ تا ۲۰
۳۰۳ ۴ %

ساعت ۲۰ تا ۲۱
۳۶۲ ۵ %

ساعت ۲۱ تا ۲۲
۳۲۲ ۴ %

ساعت ۲۲ تا ۲۳
۳۹۳ ۵ %

ساعت ۲۳ تا ۲۴
۲۸۷ ۴ %
نام کشورتعداد بازدیددرصد بازدید
IRN
IRN
۱,۳۵۷ ۳۲ %
ZZZ
ZZZ
۱,۰۰۴ ۲۴ %
USA
USA
۹۳۳ ۲۲ %
RUS
RUS
۲۰۲ ۵ %
EU
EU
۱۴۱ ۳ %
FRA
FRA
۱۳۵ ۳ %
UKR
UKR
۱۲۷ ۳ %

۹۴ ۲ %
CHN
CHN
۵۷ ۱ %
DEU
DEU
۵۲ ۱ %
ROM
ROM
۲۵ ۱ %
SWE
SWE
۲۴ ۱ %
JPN
JPN
۲۳ ۱ %
CAN
CAN
۱۶ ۰ %
HKG
HKG
۱۶ ۰ %
ITA
ITA
۱۲ ۰ %
GBR
GBR
۱۰ ۰ %
NLD
NLD
۸ ۰ %
CZE
CZE
۶ ۰ %
TWN
TWN
۶ ۰ %
نام مرورگرتعداد بازدیددرصد بازدید
Firefox
Firefox
۸۵۹ ۲۰ %
Other
Other
۸۰۴ ۱۹ %
Chrome
Chrome
۷۹۰ ۱۸ %
Mozilla
Mozilla
۵۳۴ ۱۲ %
IE 9.0
IE 9.0
۳۴۴ ۸ %
IE 6.0
IE 6.0
۲۹۹ ۷ %
IE 8.0
IE 8.0
۲۱۰ ۵ %
Safari
Safari
۱۴۱ ۳ %
IE 7.0
IE 7.0
۱۱۶ ۳ %
IE 10.0
IE 10.0
۱۱۳ ۳ %
Opera
Opera
۵۲ ۱ %
IE 11.0
IE 11.0
۲۳ ۱ %
Edge
Edge
۰ ۰ %
سیستم عاملتعداد بازدیددرصد بازدید
Other ۱,۴۹۰ ۳۶ %
Windows 7 ۱,۰۶۳ ۲۶ %
XP ۶۹۷ ۱۷ %
Windows 2003 ۳۸۱ ۹ %
Windows 8 ۱۷۱ ۴ %
Linux ۱۴۶ ۴ %
Vista ۸۵ ۲ %
iOS ۶۷ ۲ %
Android ۲۸ ۱ %
Windows 10 ۲۸ ۱ %
FreeBSD ۳ ۰ %
WebOS ۰ ۰ %
Windows Mobile ۰ ۰ %
کلمات جستجو شده 
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ۳۲۶
older news google.com/url?sa=?q=how to ۱۴۵
مهندسی پزشکی کرمانشاه ۴۱
علوم پزشکی کرمانشاه ۲۱
سایت دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ۱۹
فیزیک پزشکی کرمانشاه ۱۷
مهندسی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ۱۴
کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی ۱۲
ارشد مهندسی پزشکی ۱۲
مهندسی پزشکی علوم پزشکی ۹
مهندسی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ۹
دانشگاه علوم ÷زشکی کرمانشاه ۶
دانشگاه بین المللی کرمانشاه ۵
گروه فیزیک پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ۵
گروه مهندسی پزشکی ۵
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه مهندسی پزشکی ۵
سایت دانشگاه پزشکی کرمانشاه ۵
کرمانشاه مهندسی پزشکی ۴
امتحان مهندسی پزشکی ۴
رشته های کارشناسی ارشد دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ۴
ثبت نام ارشد علوم پزشکی کرمانشاه ۴
کلاس های اموزشی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ۴
مهندسی پزشکی علوم پزشکی کرمانشاه ۴
کرمانشاه دانشگاه علوم پزشکی ۴
رشته مهندسی پزشکی کرمانشاه ۳
سایت اصلی پزشکی کرمانشاه مرکز پزشکی ۳
ازمون لیسانس به پزشکی در علوم پزشکی کرمانشاه ۳
مهندسی پزشکی در کرمانشاه ۳
فیزیک پزشکی دانشگاه کرمانشاه ۳
علوم پزشکی مهندسی پزشکی ۳
فیزیک پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ۳
دانشگاه مهندسی پزشکی ۳
مهندسی پزشکی ۳
WWW.BME.BEHDASHT.GOV ۳
sanjeshp مهندسی پزشکی ۳
دانشگاه کرمانشاه رشته مهندسی تجهیزات پزشکی داره ۳
مهندسی پزشکی در علوم پزشکی ۳
ازمون مهندسی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ۳
شرایط ورودی دانشگاه بین المللی کرمانشاه ۳
مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ۳
ارشد فیزیک پزشکی کرمانشاه ۳
ارشد مهندسی پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ۲
دانشگاه علوم پزشکی و بهداشتی درمانی کرمانشاه ۲
کنکور مهندسی پزشکی کارشناسی ارشد علوم پزشکی کرمانشاه ۲
دانشگاه مهندسی علوم پزشکی ۲
ارشد علوم پزشکی مهندسی پزشکی ۲
ارشد مهندسی پزشکی کرمانشاه ۲
رشته های علوم پزشکی کرمانشاه ۲
دانشگاه مهندسی پزشکی کرمانشاه ۲
استخدامی ۲